021-66343481
گروه کالا
  محصولات
   اخبار مربوط

    ابزار اندازه گیری

    گونیا طبقه 4

    ناموجود
    ابزار : گونیا
    برند : متفرقه

    گونیا کابینت بزرگ

    ناموجود
    ابزار : گونیا کابینتی
    برند : متفرقه

    متر 50 پارچه ای

    88,000 تومان
    ابزار : متر
    برند : متفرقه

    متر 3 فیسکو

    6,710 تومان
    جنس نوار: فلزی
    درجه بندی: سانتی‌متر
    قفل: دارد
    بند: دارد
    گیره: دارد

    متر 7/5 مدل نکس نوا 9653

    55,900 تومان
    جنس نوار: فلزی
    درجه بندی: سانتی‌متر
    قفل: دارد
    بند: دارد

    تراز 40 سانت کره ای

    3,000,000 تومان
    ابزار : تراز دستی
    برند : متفرقه

    متر 5/5 روکشدار مدل 38 آسیس

    36,630 تومان
    جنس نوار: فلزی
    رنگ: چند رنگ
    هولدر: فلزی
    طول: 5.5 متری
    درجه بندی: سانتی‌متر
    قفل: دارد
    بند: دارد گیره: دارد

    متر 5 فیسکو

    ناموجود
    ابزار : متر دستی
    برند :فیسکو هوفر

    متر 60 لیزری نورس

    ناموجود
    ابزار : متر دستی
    برند : نورس

    تراز 40 کره ای ریتا

    86,000 تومان
    ابزار : تراز دستی
    برند : ریتا

    متر 7/5 وود

    ناموجود
    جنس نوار: فلزی
    درجه بندی: فوت
    قفل: دارد
    بند: دارد
    گیره: دارد

    متر 7/5 روکشدار مدل 38 آسیس

    50,490 تومان
    ابزار : متر دستی
    برند : آسیس

    متر 5 روکشدار مدل 38 آسیس

    35,090 تومان
    ابزار : متر دستی
    برند : آسیس

    متر 10 وود

    90,000 تومان
    ابزار : متر دستی
    برند : وود

    متر 3 نشکن مدل 81 ایرونمکس

    21,800 تومان
    جنس نوار: فلزی
    درجه بندی: سانتی‌متر
    قفل: دارد
    بند: دارد
    گیره: دارد

    متر 3 وود

    30,000 تومان
    ابزار : متر
    برند : وود

    متر 3 روکشدار مدل 38 آسیس

    23,430 تومان
    ابزار : متر دستی
    برند : آسیس

    متر 5 فیسکو هوفر

    10,560 تومان
    جنس نوار: فلزی
    درجه بندی: سانتی‌متر
    قفل: ندارد
    بند: ندارد
    گیره: دارد

    تراز 35 مگنتی نورس

    1,749 تومان
    ابزار : تراز
    برند : نورس

    متر فلزی 7/5 متر آروا مدل 4607

    ناموجود
    ابزار : متر
    برند : آروا

    متر فلزی آروا مدل 4606

    ناموجود
    ابزار : متر
    برند : آروا

    متر 7/5 متری آروا مدل 4604

    ناموجود
    ابزار : متر
    برند : آروا

    متر 50 متری آروا مدل 4621

    ناموجود
    ابزار : متر
    برند : آروا

    متر 5/5 متری آروا مدل 4603

    ناموجود
    ابزار : متر
    برند : آروا