021-66343481
گروه کالا
  محصولات
   اخبار مربوط

    اور فرز نجاری

    فرز نجاری 2100 وات کرونCT11001

    1,300,000 تومان
    - مجهز به موتور قدرتمند 2100 وات
    - مجهز به کنترل الکترونيک سرعت
    - داراي استارت اوليه آرام و قفل کن

    فرز نجاری 1400 وات کرونCT11002

    1,050,000 تومان
    - مجهز به کنترل الکترونيک سرعت
    - داراي استارت اوليه آرام و قفل کن