021-66343481
گروه کالا
  محصولات
   اخبار مربوط

    سایر ابزار دستی

    قيچي باغ تايواني سوپر نوا 2311

    94,800 تومان
    نوع : قیچی
    برند : نوا

    کمک کوتاه

    13,500 تومان
    نوع : کمک کوتاه
    برند : متفرقه

    کمک کوتاه فکس

    19,800 تومان
    نوع : کمک کوتاه
    برند : متفرقه

    جعبه مته 20 عددي (کبالت و الماسه)کنزاکس KDB-120

    128,800 تومان
    نوع : جعبه مته
    برند : کنزاکس

    عينک بغل دار شيشه سفيد

    7,950 تومان
    نوع : عینک
    برند : متفرقه

    قيچي ميوه چيني اس تي آ

    55,000 تومان
    نوع : قیچی
    برند : اس تی آ

    فازمتر 150م م آلماني نوا 1013

    19,000 تومان
    نوع : فازمتر
    برند : نوا

    سوهان چوب 3عددي نورس

    80,000 تومان
    نوع : سوهان
    برند : نورس

    مته 7 گرانيت

    8,250 تومان
    نوع : مته
    برند : متفرقه

    فازمتر 140م م اسلواني نوا 1011

    13,900 تومان
    نوع : فازمتر
    برند : نوا

    مته 6 الماسه نورس

    3,980 تومان
    نوع : مته
    برند : نورس

    پد پوليش پوست بره 115م م نورس

    38,000 تومان
    نوع : پد پولیش
    برند : نورس

    سوهان اره

    7,150 تومان
    نوع : سوهان اره
    برند : متفرقه

    مته 7 الماسه نورس

    3,993 تومان
    نوع : مته
    برند : نورس

    فازمتر 145م م کريستالي نوا 1901

    8,800 تومان
    نوع : فازمتر
    برند : نوا

    مته 4/2 طلائي

    0 تومان
    نوع : مته
    برند : متفرقه

    مته 4/2 آهن دورمر

    4,400 تومان
    نوع : مته
    برند : متفرقه

    مته 4 شيار 6*160

    12,000 تومان
    نوع : مته
    برند : متفرقه

    مته 8 گرانيت

    9,800 تومان
    نوع : مته
    برند : متفرقه

    مته 8 الماسه نورس

    10,000 تومان
    نوع : مته
    برند : نورس

    فازمتر کوچک رنگي مدار

    6,500 تومان
    نوع : فازمتر
    برند : متفرقه

    مته 4 آهن دورمر

    3,500 تومان
    نوع : مته
    برند : متفرقه

    مته 4 شيار 8*160

    8,800 تومان
    نوع : مته
    برند : متفرقه

    مته 4 طلائي

    1,997 تومان
    نوع : مته
    برند : متفرقه