021-66343481
گروه کالا
  محصولات
   اخبار مربوط
    دی سی ای (DCA)

    دریل چکشی ۱۳ میلیمتر ۷۱۰ وات آچاری DCA مدل AZJ16

    دریل چکشی گیربکسی سه نظام آچاری ۱۳ میلیمتر ۷۱۰ وات دی سی ای مدل AZJ16

    دریل چکشی 13 میلیمتر 500 وات DCA مدل AZJ02-13

    دریل چکشی 13 میلیمتر 500 وات DCA مدل AZJ02-13

    دریل گیربکسی 13 میلیمتر چکشی 500 وات DCA مدل AZJ02-13

    دریل گیربکسی 13 میلیمتر 500 وات DCA مدل AZJ02-13

    دریل ۱۰ میلیمتر ۵۰۰ وات , آچاری DCA مدل AJZ05-10A

    دریل ۱۰ میلیمتر ۵۰۰ وات سه نظام آچاری DCA مدل AJZ05-10A

    دریل ۱۰ میلیمتر ۵۰۰ وات, اتومات DCA مدل AJZ05-10A

    دریل ۱۰ میلیمتر ۵۰۰ وات سه نظام اتوماتیک DCA مدل AJZ05-10A