021-66343481
گروه کالا
  محصولات
   اخبار مربوط

    دریل نمونه برداری

    دریل نمونه برداری DCA مدل Z1Z-FF-190

    ناموجود
    قدرت 1800 وات
    سرعت آزاد بین 750 تا 3300 دور در دقیقه
    حداکثر قطر برش در آجر 190 میلیمتر در دنده 1
    وزن 6.2 کیلوگرم

    دریل نمونه برداری DCA مدل Z1Z-FF02-160

    ناموجود
    قدرت 1800 وات
    سرعت 1900 دور در دقیقه
    حداکثر قطر برش 160 میلیمتر
    وزن 5.2 کیلوگرم

    دریل نمونه برداری DCA مدل Z1Z-FF03-90

    ناموجود
    قدرت 1350 وات
    سرعت 2300 دور در دقیقه
    حداکثر قطر برش 90 میلیمتر
    وزن 4.5 کیلوگرم

    دریل نمونه برداری DCA مدل Z1Z-FF02-110

    ناموجود
    قدرت 1800 وات
    سرعت 1900 دور در دقیقه
    حداکثر قطر برش 110 میلیمتر
    وزن 5.2 کیلوگرم

    دریل نمونه برداری DCA مدل Z1Z-FF02-90

    ناموجود
    قدرت 1350 وات
    سرعت 0 تا 2300 دور در دقیقه
    وزن 4.4 کیلوگرم
    حداکثر قطر برش 90 میلی متر

    دریل نمونه برداری DCA مدل Z1Z-FF-90

    ناموجود
    قدرت 1350 وات
    سرعت 0 تا 2300 دور در دقیقه
    وزن 4.4 کیلوگرم
    حداکثر قطر برش 90 میلی متر