021-66343481
گروه کالا
  محصولات
   اخبار مربوط

    جک روغنی

    جک روغنی 5 تن

    203,500 تومان
    ابزار : جک روغنی
    برند : متفرقه

    جک روغنی 10 تن آروا مدل 4333

    ناموجود
    - نوع : جک روغنی
    - مجهز به پیچ کمکی جهت تنظیم ارتفاع

    جک روغنی 5 تن کیفی مدل 4332 - آروا

    ناموجود
    نوع : جک روغنی
    پیچ کمکی تنظیم ارتفاع : دارد

    جک روغنی 3 تن کیفی مدل 4331 - آروا

    ناموجود
    نوع : جک
    پیچ تنظیم ارتفاع : دارد

    جک روغنی 20 تن مدل 4335 - آروا

    ناموجود
    نوع : جک
    پیچ تنظیم ارتفاع : دارد

    جک روغنی 2 تن کیفی مدل 4330 - آروا

    ناموجود
    نوع : جک
    پیچ تنظیم ارتفاع : دارد