021-66343481
گروه کالا
  محصولات
   اخبار مربوط

    ژنراتور

    موتور برق بنزینی 800وات مدل 6101 - آروا

    ناموجود
    کاربرد : تولید برق
    سوخت : بنزین

    موتور برق بنزینی 2200 وات مدل 6102 - آروا

    ناموجود
    کاربری : تولید برق
    سوخت : بنزین

    ژنراتور بنزینی مدل 6107 - آروا

    ناموجود
    کاربری : تولید برق
    سوخت : بنزین

    ژنراتور بنزینی مدل 6106 - آروا

    ناموجود
    کاربری : تولید برق
    سوخت : بنزین

    ژنراتور بنزینی مدل 6105 - آروا

    ناموجود
    کاربری : تولید برق
    سوخت : بنزین

    ژنراتور بنزینی مدل 6104 - آروا

    ناموجود
    نوع : ژنراتور برق
    کاربری : تولید برق
    سوخت : بنزبن

    موتور برق بنزینی کرون CT34012

    ناموجود
    نوع ژنراتور :القایی - تک فاز
    سیستم استارت :الکتریکی
    ظرفیت روغن :0/4 لیتر