021-66343481
گروه کالا
  محصولات
   اخبار مربوط

    مقایسه محصولات

    محصولات
    قیمت
    موجودیت

    توضیحات

    کاربری: دمنده مکنده
    تنظیم سرعت: دارد
    منبع انرژی: برق

    نوع محصل

    فیزیکی

    امتیاز

    0

    حذف