021-66343481
گروه کالا
  محصولات
   اخبار مربوط

    مقایسه محصولات

    محصولات
    قیمت
    موجودیت

    توضیحات

    - نوع: مشتی - دو طرفه
    - یک سر 4 سو و یک سر دو سو

    نوع محصل

    فیزیکی

    امتیاز

    1

    حذف